1902 Martin wprowadza pierwszy model OOO (15" szerokość pudła).